Centrum Terapii Narządu Ruchu BIAŁY DOM prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu, neurologii, reumatologii czy chorób dróg oddechowych. Kierujemy naszą ofertę dla pacjentów, którzy poszukują zarówno alternatywnych wobec farmakoterapii zabiegów leczniczych, jak i nowoczesnych metod terapeutycznych z wykorzystaniem najwyższej klasy wyposażenia.

Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce nasze Centrum oferuje możliwość korzystania z rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu, który stanowi obecnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi do rehabilitacji osób z niedowładem kończyn dolnych. Starając się jak najlepiej zoptymalizować proces leczenia oferujemy naszym pacjentom możliwość korzystania z szeregu zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, z terapii indywidualnych, jak również z programów ćwiczeń grupowych profilaktycznych, a wszystko pod okiem naszych wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.

Historia Białego Domu
  • Biały Dom został wybudowany w 1949 – 50 roku. Od 1952 r. mieścił się tutaj Centralny Ośrodek Szkolenia Instruktorów Artystycznych, później ćwiczył taniec i śpiew w Białym Domu Zespół Pieśni i Tańca „Skolimów„.
  • W dużej sali Białego Domu, gdzie obecnie odbywają się zajęcia gimnastyczne, występował słynny tenor Stanisław Jopek. Po rozwiązaniu zespołu w 1956 r. budynek „Białego Domu” został przekazany dla Studium Medycznego Fizykoterapii. W budynku dotychczas przeznaczonym do celów artystycznych, powstała instytucja służąca rozwojowi rehabilitacji w Konstancinie Jeziornej. PP ”Uzdrowisko Konstancin” przejęło budynek w latach 1977-78 i po gruntownym remoncie w skrzydle prawym powstał Zakład Przyrodoleczniczy a w części lewej oddział szpitalno – sanatoryjny. Sala gimnastyczna służyła jako miejsce rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami.
BialyDom_historia

Do dzisiaj istnieje Zakład Przyrodoleczniczy i świadczy usługi rehabilitacyjne zarówno refundowane przez NFZ jak i komercyjne. Od 2011 roku Biały Dom należy do Uzdrowiska Konstancin Zdrój SA.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu polecana szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), a także neurologicznych czy reumatologicznych.

Dysponujemy szeroką gamą zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji ruchowej, a nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem Państwa czuwać będzie wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów. Prowadzimy zajęcia gimnastyki indywidualnej dla poszczególnych jednostek chorobowych, gimnastykę grupową, ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym. Oferujemy możliwość korzystania z terapii indywidualnych oraz zapewniamy opracowany przez naszych specjalistów instruktaże ćwiczeń dopasowane do schorzenia.

Wszystkie zabiegi realizowane są w naszym Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” przy ulicy Mostowej 5 w Konstancinie-Jeziornie.

z1
EGZOrehabilitacja

EGZOrehabilitacja to rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu – przenośnego bionicznego szkieletu – stanowiącą jedną z najbardziej innowacyjnych metod terapii funkcjonalnej, opartej na stymulowaniu tkanek i układów organizmu. Jej głównym celem jest pionizacja pacjenta i ruch.

rehabilitacja_egzobright

Rehabilitacja skierowana jest do pacjentów ze zmniejszoną sprawnością kończyn dolnych, osób po przebytych urazach rdzenia kręgowego lub z dysfunkcjami powodowanymi chorobami układu nerwowego. W zależności od schorzenia fizjoterapeuta w porozumieniu z lekarzem określa cel, zakres terapii i jej intensywność.

Zajęcia z wykorzystaniem egzoszkieletu powadzone są zawsze przy udziale wykwalifikowanego i przeszkolonego fizjoterapeuty. Egzorehabilitacja prowadzona jest w naszym Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” przy ulicy Mostowej 5 w Konstancinie-Jeziornie.

Więcej informacji o egzorehabilitacji na stronie www.egzoszkielet.pl