lub wypełnij ankietę w wersji online
1. Jak Pan/Pani ocenia jakość obsługi w naszej placówce.
Administracja hotelu  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze nie korzystałem z usług
Rejestracja przychodni  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze nie korzystałem z usług
Lekarze  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze nie korzystałem z usług
Fizjoterapeuci  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze nie korzystałem z usług
Wyżywienie  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze nie korzystałem z usług
2. Ocena rejestracji
Łatwość uzyskania połączenia telefonicznego z rejestracją  1 2 3 4 5
Krótkie terminy oczekiwania na wizytę  1 2 3 4 5
Indywidualne podejście do pacjenta  1 2 3 4 5
Kameralna atmosfera  1 2 3 4 5
Szeroka oferta usług  1 2 3 4 5
3. O jakie usługi/specjalizacje rozszerzyłaby/łby Pan/Pani ofertę Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom?

4. Ile razy korzystała/ał Pani/Pan z usług naszej placówki w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy?
 1 raz 2-3 razy > 4 razy nie korzystałam wcześniej
5. Czy poleciłaby/łby Pani/Pan naszą placówkę znajomemu?
 TAK NIE NIE WIEM

6. Skąd dowiedziała/ał się Pani/Pan o naszej przychodzni?

 Od lekarza z Internetu Od znajomego/znajomej Inne. Jakie?